โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :

Notice: Use of undefined constant login - assumed 'login' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/slide-menu.php on line 319

Notice: Undefined index: login in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/slide-menu.php on line 319
Untitled Document
วันอาทิตย์
19

Notice: Undefined variable: thai_date_return in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/date.php on line 73
มกราคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 4
คน
วันนี้
37
คน
เมื่อวาน
48
คน
เดือนนี้
1,132
คน
เดือนที่แล้ว
2,073
คน
รวมปีนี้
1,132
คน
รวมปีที่แล้ว
26,072
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
Untitled Document
ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน


Notice: Use of undefined constant G_name - assumed 'G_name' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 397
นางสาวปิยรัตน์ รัตนะ


Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 400

Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 403
» นายทะเบียน

Notice: Use of undefined constant G_seccon - assumed 'G_seccon' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 406
» -
Notice: Use of undefined constant G_name - assumed 'G_name' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 397
นางสาวภัชอร ทองมา


Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 400

Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 403
» ฝ่ายการเงิน

Notice: Use of undefined constant G_seccon - assumed 'G_seccon' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 406
» -
Notice: Use of undefined constant G_name - assumed 'G_name' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 397
นาวสาวเมตตา สกุลดี


Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 400

Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 403
» หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

Notice: Use of undefined constant G_seccon - assumed 'G_seccon' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 406
» -
Notice: Use of undefined constant G_name - assumed 'G_name' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 397
นางนิศารัตน์ นาคเป้า


Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 400

Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 403
» ฝ่ายวัดผลและประเมินผล

Notice: Use of undefined constant G_seccon - assumed 'G_seccon' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 406
» -
Notice: Use of undefined constant G_name - assumed 'G_name' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 397
นางสาวสุพิชญา ขุนนะ


Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 400

Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 403
» หัวหน้าฝ่ายบัญชี

Notice: Use of undefined constant G_seccon - assumed 'G_seccon' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 406
» -
Notice: Use of undefined constant G_name - assumed 'G_name' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 397
นางนาตยา ทรงศิริ


Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 400

Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 403
» ฝ่ายธุรการ

Notice: Use of undefined constant G_seccon - assumed 'G_seccon' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 406
» -
Notice: Use of undefined constant G_name - assumed 'G_name' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 397
นางสาววิมลรัตน์ รัตนะ


Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 400

Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 403
» ฝ่ายงานสารบรรณ

Notice: Use of undefined constant G_seccon - assumed 'G_seccon' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 406
» -
Notice: Use of undefined constant G_name - assumed 'G_name' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 397
นายชนาธิป ประเสริฐกันย์


Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 400

Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 403
» ฝ่ายธุรการ / บริการ

Notice: Use of undefined constant G_seccon - assumed 'G_seccon' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 406
» -
Notice: Use of undefined constant G_name - assumed 'G_name' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 397
นายสมเจตน์ อภินันท์เวทย์


Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 400

Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 403
» ฝ่ายธุรการ / ฝ่ายกิจการนักเรียน

Notice: Use of undefined constant G_seccon - assumed 'G_seccon' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 406
» -
Notice: Use of undefined constant G_name - assumed 'G_name' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 397
นายปราสาทพร นาคมงคล


Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 400

Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 403
» ฝ่ายเอกสารการพิมพ์

Notice: Use of undefined constant G_seccon - assumed 'G_seccon' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 406
» -
Notice: Use of undefined constant G_name - assumed 'G_name' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 397
นางสาวสุมิตรา มุทิตานันท์


Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 400

Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 403
» ฝ่ายพยาบาล

Notice: Use of undefined constant G_seccon - assumed 'G_seccon' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 406
» -
Notice: Use of undefined constant G_name - assumed 'G_name' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 397
นางอุบล ชูจันทร์


Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 400

Notice: Use of undefined constant G_position - assumed 'G_position' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 403
» ฝ่ายบริการ

Notice: Use of undefined constant G_seccon - assumed 'G_seccon' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/group_support.php on line 406
» -