โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพุธ
17
กรกฎาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 3
คน
วันนี้
35
คน
เมื่อวาน
41
คน
เดือนนี้
891
คน
เดือนที่แล้ว
2,002
คน
รวมปีนี้
14,885
คน
รวมปีที่แล้ว
26,991
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา

แม้ไม่เรียนเขียนอ่านเป็นหลัก แต่ในช่วงปฐมวัยคุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้เด็กรักภาษาได้ด้วยทฤษฎี "ภาษาธรรมชาติ" โดยเน้นพัฒนาการเด็ก ฟัง พูด อ่าน เขียน วิธีนี้จะทำให้เด็กเกิดความรักในการเรียนภาษาที่ยั่งยืน

ปฐมวัย ภาษาธรรมชาติ Whole Language
เรียนรู้ผ่านทางธรรมชาติ
กิจกรรมโปรเจ็คกล้วย

      เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมในด้านทักษะและกระบวนการของการทำกิจกรรมด้านอาหารกับผลไม้ที่เรียกกันว่า "กล้วย"

กิจกรรมโปรเจ็คองุ่น

      เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้กับองุ่น ประโยชน์ การเก็บ การดูแลรักษา จนถึงการไปดูการวางขายสินค้าเกี่ยวกับองุ่นในสถานที่จริง

ทัศนศึกษาสวนกล้วยลุงทด

      วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเรียนเกษมพิทยาแผนกอนุบาลได้นำเด็กระดับอนุบาลออกไปทัศนศึกษา สวนกล้วยลุงทด ที่ คลอง13 ร้อยแปดพันกล้วย

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียน