เฉลิมพระชนพรรษา ร.10

โรงเรียนเกษมพิทยา
IMG 6917 IMG 6494 IMG 6522 IMG 6560
IMG 6564 IMG 6608 IMG 6622 IMG 6714
IMG 6728 IMG 6733 IMG 6755 IMG 6758
IMG 6764 IMG 6795 IMG 6824 IMG 6841
IMG 6846 IMG 6855 IMG 6873 IMG 6890
IMG 6897 IMG 6904 IMG 6912 IMG 6919
IMG 6922 IMG 6930 IMG 6936 IMG 6953