กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ ม.4 ปี 63

โรงเรียนเกษมพิทยา
IMG 9186 IMG 9177 IMG 9183 IMG 9191
IMG 9192 IMG 9193 IMG 9195 IMG 9196
IMG 9197 IMG 9199 IMG 9201 IMG 9202
IMG 9203 IMG 9205 IMG 9206 IMG 9207
IMG 9208 IMG 9209 IMG 9210 IMG 9211
IMG 9212 IMG 9214 IMG 9215 IMG 9216
IMG 9224 IMG 9227 IMG 9232 IMG 9237
IMG 9241 IMG 9242 IMG 9243 IMG 9244
IMG 9245 IMG 9246 IMG 9247 IMG 9248
IMG 9249 IMG 9250 IMG 9251 IMG 9252
IMG 9253 IMG 9254 IMG 9255 IMG 9256
IMG 9257 IMG 9258 IMG 9259 IMG 9260
IMG 9261 IMG 9262 IMG 9263 IMG 9264
IMG 9265 IMG 9266 IMG 9267 IMG 9268
IMG 9269 IMG 9270 IMG 9271 IMG 9272
IMG 9273 IMG 9274 IMG 9275 IMG 9276
IMG 9277 IMG 9278 IMG 9279 IMG 9280
IMG 9281 IMG 9282 IMG 9283 IMG 9284
IMG 9285 IMG 9286 IMG 9287 IMG 9288
IMG 9289 IMG 9290 IMG 9291 IMG 9292
IMG 9293 IMG 9294 IMG 9295 IMG 9296
IMG 9297 IMG 9298 IMG 9299 IMG 9300
IMG 9328 IMG 9332 IMG 9338 IMG 9346
IMG 9349 IMG 9358 IMG 9368 IMG 9375