โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
Untitled Document
วันพุธ
05
ตุลาคม
counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 5
คน
วันนี้
34
คน
เมื่อวาน
139
คน
เดือนนี้
276
คน
เดือนที่แล้ว
1,989
คน
รวมปีนี้
19,437
คน
รวมปีที่แล้ว
43,781
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
กิจกรรมของเรา
อบรมการสอนออนไลน์(ภาวะโรคร้ายโควิด-19
วันที่ 11 พฤษภาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมอบรมคณะครูเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์เนื่องจากภาวะโรคร้ายโควิด-19
กิจกรรมปิดกล่องชอล์กน้องป.6 ปี 2562
วันที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมปิดกล่องชอล์กน้องป.6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนและคณะครูร่วมกิจกรรมด้วยกัน
ปัจฉิม ม.3 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อเป็นการอบรมครั้งสุดท้ายให้พร้อมทั้งกายและใจเพื่อก้าวไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและคณะครูได้เห็นความสำคัญของนักเรียนเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งวัน และปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรร ดนตรีเพราะจากวงดนตรีเกษมแบรนด์
ตรวจโควิด-19 พร้อมให้ความรู้และแนวทางป้องกันจากคณะแพทย์
วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการเชิญคณะแพทย์มาตรวจ และให้ความรู้พร้อมแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการรับมือและป้องกัน ขอขอบคุณคณะแพยท์ทุกท่านที่มาให้ความรู้และเห็นความสำคัญของนักเรียนโรงเรียนเกษมพิทยาในครั้งนี้
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 62
วันที่ 26 ธันวาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 มีการแข่งขันกีฬา กรีฑา เชียร์หลีดเดอร์ และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้รักสามัคคี เสียสละ อดทน ทำงานเป็นทีม มีการแก้ปัญหาแบบมีกระบวนการ(coding) รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจนักกีฬา
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี 62
วันที่ 25 ธันวาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเกษมพิทยา จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ และเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เยื่ยมชมกระบวนการเรียนรู้ผ่าน Coding
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน Coding โดยมี นางศรีวรรณ สายฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล นายชยพงศ์ สายฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเกษมพิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
วันที่ 14-16 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไร่พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความอดทน ระเบียบวินัย ความสามัคคี และเรียนรู้การเอาตัวรอดในป่า
เตะฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับผู้ปกครอง
วันที่ 4 ธันวามคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองโดยมีการจัดการแข่งขันเตะฟุตบอลนัดกระชับมิตร และกิจกรรมก็เป็นไปอย่างราบรื่นดี มีเสียงหัวเราะ รอยยิ้มจะครูและผู้ปกครอง
กิจกรรมทัศนศึกษาเมืองโบราณ ชั้น .ป 2-5-6 ปี 62
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมทัศนศึกษาโดยคณะครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 5 และ 6 ไปศึกษาความรู้นอกตำราเรียนที่ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรม “วันวชิราวุธ” เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ โรงเรียนเกษมพิทยาจึงได้จัดกิจกรรมถวายพวงมาลาเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ Codding ว่าว นักเรียน ม.ต้น
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ Codding ว่าว โดยได้เชิญวิทยากรผู้ชำนาญเรื่องว่าวมาให้ความรู้และฝึกทักษะกระบวนการทำ การแก้ปัญที่เกิดขึ้นระหว่างการทำอย่างเป็นระบบ และบวกความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนในและตั้งใจในกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.6-ม.1
วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6-ม.1 ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้มีการเรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฏี การเอาตัวรอดในป่า ความอดทน มีวินัย การทำงานเป็นทีม
โครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทอดพระเนตรผลงานการถอดบทเรียนในโครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง ในงานประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาขอขอบพระคุณสถาบันพระปกเกล้าที่ให้โอกาสนักเรียนโรงเรียนเกษมพิทยาได้นำเสนอผลงาน และขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ได้รังสรรค์ผลงานได้อย่างงดงามสมบูรณ์แบบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเกษมพิทยา...สู่ก้าวที่ยั่งยืน โดยมีการร่วมกันสร้าง ร่วมกันวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพของผู้บริหาร ครู และนักเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
วันที่ 30 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อเป็นแรงบัลดาลใจหลายๆ คน มีกิจกรรมต่างภายในโรงเรียน และมีกิจกรรมปลูกป่า
โครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง
วันที่ 3 กันยายน โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความซื่อตรงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏฺิบัติตน
อบรมเชิงปฏิบัติการ Business creation ครั้งที่ 2
วันที่ 21 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Creation ครั้งที่ 2 ในเรื่อง แบรนด์สินค้าทางธุรกิจ การวิเคราะห์ ลักษณะแบรนด์ จุดเด่น และการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ของธุรกิจ
กิจกรรมทัศนศึกษาฟาร์มโชคชัย ชั้น ม.1 และ ม.2
วันที่ 21 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ออกไปทัศนศึกษานอกพื้นที่ ที่ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562
วันที่ 16 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น มีการจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ประกวดชุดรีไซเคิล โครงการและการนำเสนอผลงานด้านต่างๆด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน พร้อมทั้งกิจกรรมมอบเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการศรีวรรณ สายฟ้า
Business Creation
วันที่ 14 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมการอบรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง Smart younger entrepreneur นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องโสตโรงเรียนเกษมพิทยา เพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ธุรกิจรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดการธุรกิจแบบเป็นระบบ
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อ นักเรียน ม5-6
วันที่ 8 สิงหาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อ" โดยรับได้เกียรติจากนายเมธวิน มีสุวรรณ และทีมงาน ได้มาร่วมให้ความรู้นักเรียนในการใช้สื่อโซเชียลที่ปลอดภัยเกี่ยวกับสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆ ในโลกของโซเชียล และการปฏิบัติตนอย่างไร พร้อมให้ความรู้ด้านกฏหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์แก่นักเรียน
กิจกรรมวันภาษาไทย
วันที่ 30 กรกฏาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นไทย รักภาษาไทย หรือวิถีชีวิตแบบไทยๆ โดยมีการแต่งตัวชุดไทย ที่หลากหลายที่สื่อและถ่ายทอดออกมาอย่างภาคภูมิใจ
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันที่ 27 กรกฏาคม โรงเรียนเกษมพิทยาทำกิจกรรมจิตอาสาสันทนาการให้กับน้องที่มูลนิธิแสงสว่าง โดยมีการแสดงดนตรีและเล่นเกมส์เพื่อสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะให้กับน้องๆ
สอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1/62
วันที่ 8-12 กรกฏาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมการสอบกลางภาคของนักเรียนประดับชั้นมัธยมศึกษา
เปิดกิจกรรมโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 3 กรกฏาคม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดกิจกรรมโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการ จิตอาสาและพัฒนาชุมชนย่านสุขุมวิท 71 โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และพื้นฐานของการทำกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการทำกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถบูรณาการวิชาเรียนนำไปสู่ปฏิบัติพัฒนาชุมชนของตนเอง
กิจกรรมวันสถาปานาลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฏาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ขึ้นเพื่อรำลึกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชบิดาแห่งการลูกเสือไทย โดยมีกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ และสวนสนามเพื่อแสดงถึงความเคารพ
กิจกรรมวันดินโลกและสิ่งแวดล้อม ปี 2563
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันดินโลก มีการจัดซุ้มความรู้ต่างๆ ซุ้มเกมส์ ซุ้มขายอาหาร รวมทั้งกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิลที่สร้างสรรค์จากวัสดุที่เหลือใช้
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด/กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงความเป็นไทย รำลึกถึกจิตกรรม วรรณกรรมต่างของสุนทรภู่ และแทรกความรู้เรื่องภัยอันตรายของยาเสพติดและวิธีการป้องกันในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 62
วันที่ 5 มิถุนายน โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวเรา โดยมีการจัดกิจกรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมตามชุมชนต่างๆ
พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพรบรมราชินี
วันที่ 31 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรม พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมสะเต็มศึกษา ปี 2562
วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562 ศูนย์สะเต็มโรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดการอบรมสะเต็มระบบออนไลน์ จาก สสวท. เพื่อให้ครูได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนเกษมพิทยาและคุณครูโรงเรียนเครือข่ายเป็นอย่างดี
เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้นักเรียนแต่งกายถูกระเบียบ และเดินทางมาโรงเรียนด้วยความปลอดภัย
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 62
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางบริหารและการปฏิบัติของทางโรงเรียนและผู้ปกครองในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จการศึกษา
จำหน่ายสมุด-หนังสือเรียน
วันที่ 13 พฤษภาคม2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดจำหน่าย สมุด หนังสือ ชุดนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ณ ใต้อาคารเรียนโรงเรียนเกษมพิทยา ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00น.
Energy Mind Award ระดับ 5 ดาว»
Untitled Document
กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนเกษมพิทยา »
AFTERNOON GAME2016
นักเรียนของเราเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง»
เรียนต่อที่ไหนกันบ้าง
ชื่อ :   นายชิษณุพงศ์ ภาสุวณิชยพงศ์
ชั้น :   ม.6/5
ปีที่สำเร็จการศึกษา :   2561
สถาบัน :
  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะ :   วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขา :   วิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์รุ่นพี่"
ชื่อ : นางสาวอารยา ศรีวิเศษ
คณะ / สาขาวิชา :คณะบริหารธุรกิจ / สาขาการเงินการธนาคาร
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อ :   นางสาวกัญญารัตน์ ใจรัตน์
ชั้น :   ม.6/2
ปีที่สำเร็จการศึกษา :   2561
สถาบัน :
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
คณะ :   บริหารธุรกิจ
สาขา :   การตลาด
ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์รุ่นพี่"
ชื่อ : นางสาวชลธิชา เล๊าะเน๊าะ
คณะ / สาขาวิชา :วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน :มหหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ
::ประมวลภาพที่น่าสนใจ
วิดีโอแนะนำโรงเรียน "น้องหมิวดาวโรงเรียน"»
AFTERNOON GAME2016
ผลงานนักเรียน
เพื่อนเรา ม.6 ปีการศึกษา 2561
ความประทับใจ และความฝันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 »

ดูเพิ่มเติม