โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
Untitled Document
วันพุธ
05
ตุลาคม
counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 4
คน
วันนี้
30
คน
เมื่อวาน
139
คน
เดือนนี้
276
คน
เดือนที่แล้ว
1,989
คน
รวมปีนี้
19,437
คน
รวมปีที่แล้ว
43,781
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
กิจกรรมของเรา
กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ม.1 ปี 65
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเกษมพิทยา นำทีมโดยผู้บริหารคณะครูและนักเรียนชั้น ม.1 ออกเดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนที่คลองโคน จ.สมุทรสงคราม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสดุลของระบบนิเวศน์ในธรรมชาติ เราได้เห็นรอยยิ้ม และความสนุก ความสุข ของน้องๆ ม.1 และขอขอบคุณวิทยากรและทีมงานทุกๆ คน ที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี
จำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ปี 65
วันที่ 1-6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เปิดจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียนที่โรงเรียนเกษมพิทยา โดยมีทั้งการขายในระบบออนไลน์ และเข้ามาซื้อเองได้ที่ใต้อาคารโรงเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษาค่าย Green School
วันที่ 2–6 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเกษมพิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ค่าย Green School ใน ณ ม่อนแจ่ม ม่อนล่อง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมดูพี่นิเทศน์เกษมบัณฑิต (OpenHouse)
วันที่ 22 มกราคม 2565 วันที่ 21 มกราคม 2565 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมดูรุ่นพี่ที่เกษมบัณฑิต โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนนิเทศน์ศาสตร์และนักเรียนระดับชั้น ม. 3 เข้าเยี่ยมชมคณะคณะนิเทศศาสตร์ ในงาน open house ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กิจกรรม "สัมมนาวิทยาศาสตร์" ออนไลน์
วันที่ 21 มกราคม 2565 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมการสัมนาและนำเสนอโครงงานและการวิจัย วิทยาศาสตร์ ในระบบออนไลน์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องใน สัปดาห์วิชาการโรงเรียนเกษมพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมดูงาน OpenHouse เกษมบัณฑิต
วันที่ 21 มกราคม 2565 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมดูรุ่นพี่ที่เกษมบัณฑิต โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิตวิทยา และคณะนิเทศศาสตร์ ในงาน open house ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี "เข็มทิศ"
วันที่ 13 มกราคม 2565 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ได้เรียนหลักสูตรการใช้เข็มทิศในการนำทาง ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกเสือเนตรนารีดีมาก
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี 2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเกษพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมคริสต์มาสเล็กๆ สไตล์ "new normal" จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ และเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ มีการประกวดทักษะด้านภาษาอังกฤษที่หลากหลายในระบบออนไลน์ เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและใจในด้านสังคมเกี่ยวกับสภาวะ COVID-19
กิจกรรมเด็กนิเทศรับรางวัลถ่ายภาพ 2564
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเกษมพิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนนิเทศศาสตร์ โรงเรียนเกษมพิทยา จำนวน 9 คน ที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรโครงการสร้างสรรค์ถ่ายภาพ 7 days garbage ที่จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี้ (แบงค้อก) จำกัด จัดงานมอบรางวัลในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องเกษมทรรศน์ คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น้องๆ อนุบาลกับการเรียนรู้หน่วยเมืองไทยที่รัก "ขนมไทย"
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เก็บภาพน่ารักๆ จากน้องๆ อนุบาลที่กำลังเรียนรู้หน่วยเมืองไทยที่รัก "ขนมไทย" มาฝากนะครับ น้องๆ ตื่นเต้นและให้ความสนใจดีมาก ได้เรียนรู้จากการเล่าเรื่อง และได้เรียนรู้จากประสบการจริง
ขอขอบคุณโรงพยาบาลสุขุมวิท
โรงเรียนเกษมพิทยา ขอขอบคุณ ผอ.โรงพยาบาลสุขุมวิท ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนของเราทุกระดับชั้น ซึ่งได้รับความสะดวก และปลอดภัยเป็นอย่างมาก
ฉีดวัคซีน Phzer เข็มที่ 2 ระดับชั้น ม.ต้น
วันที่ 18 พฤศจิกายน นักเรียนโรงเรียนเกษมพิทยาได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Phzer) เป็นเข็มที่ 2 ที่โรงเรียนสุขุมวิท โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี
On Site วันแรกน้องๆ ม.4 ภาคเรียนที่ 2/64
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการเปิดเทอมวันแรกในรูปแบบ ON SITE ซึ่งวันนี้น้อง ๆ ม.4 ได้เริ่มมาเรียนแล้วนะครับ โดยปฏิบัติตามมาตรการ DMHIT และมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น คัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.5 ถึง 2 เมตรอย่างเคร่งครัด
กิจกรรมปัจฉิม ม.3 รุ่นปี 2563
วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันรุ่นพี่รุ่นน้อง ม.1 ม.2 ม.3 และ ม.4 บรรยากาศเติมไปด้วยความรักความผูกพัน และมีกิจกรรมกิจเลี้ยงในช่วงเย็นของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ในตรีมหัวข้อ "สายใยผูกพันเพื่อนกันตลอดกาล" ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
กิจกรรม Boom ม.6 รุ่นปี 2563
วันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมการ Boom นักเรียนรุ่นพี่ ม.6 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีและความผูกพันธ์ของพี่น้องชาวเกษมพิทยา
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 1-2 มีนาคม 2564 โรงเรียนเกษมพิทยาได้ร่วมกับคณะแพทย์ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนเกษมพิทยา
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาชุมชน และที่สาธารณะในย่านปรีดีย์พนมยงค์
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายการบินจากพี่เกษมบัณฑิต
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาจากพี่เกษมบัณฑิตเพื่อ ให้นักเรียนได้เห็นทางเลือกการเรียนที่หลากหลาย เช่น คณะบริหารธุรกิจ นิเทศนศาสตร์ นิติศาสตร์ ติตวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรมซ้อมรวมคณะสีครั้งที่ 1 ปี 2563
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมสีฬาภายในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมคณะสีครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความคุ้นเคยสร้างมิตรภาพ ซึ่งกันและกัน
กิจกรรมวันดินโลกและสิ่งแวดล้อม ปี 2563
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันดินโลก มีการจัดซุ้มความรู้ต่างๆ ซุ้มเกมส์ ซุ้มขายอาหาร รวมทั้งกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิลที่สร้างสรรค์จากวัสดุที่เหลือใช้
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.6-ม.1
วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.6-ม.1 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ หมวกเหล็ก นครราชสีมา เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความรัก ความสามัคคี ความตรงเวลา มีระเบียบวินัย และสามารถเอาชีวิตรอดในป่า
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับประถมศึกษา
วันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 เพื่อสร้างความเป็นระเบียบวินัย ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
กิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ ม.1
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดกิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และมอบเข็มนักเรียนชั้น ม.1 เพื่อต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ครอบครัวเกษมพิทยาอย่างเป็นทางการ
กิจกรรมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ ม.4
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดกิจกรรม พิธีมอบตัวเป็นศิษย์และมอบเข็มนักเรียนั้น ม.4 เพื่อต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ครอบครัวเกษมพิทยาอย่างเป็นทางการ
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันที 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณความดีของครู อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับศิษย์
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันที่ 24 กรกฏาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์รัชกาลที่ 10
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเกษมพิทยาได้ร่วมมือกับคณะแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมจาก สช.
วันที่ 12 มิถุนายน โรงเรียนเกษมพิทยาได้รับการตรวจเยี่ยมแนวทางป้องกัน และกำหนดมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๅ ก.ค.63 ผลการตรวจเยี่ยมได้รับการยกย่องว่าการลริหารจัดการจัดได้ดีเยี่ยม ทุกมาตรการ พร้อมที่จะเปิดเรียนได้ ขอขอบคุณท่านอาจารย์จาก สช ที่มาเยี่ยมไว้ ณ ที่นี้
สาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ บริการประชาชน
วันที่ 4 มิถุนายน โรงเรียนเกษมพิทยามีการสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ บริการประชาชนป้องกันจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้รับการสาธิตจาก กศน.เขตวัฒนา
เริ่มการเรียนการสอนออนไลน์
วันที่ 18 พฤษภาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้เริ่มทำการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในระบบออนไลน์ บรรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้น และก็ได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนเป็นอย่างดี วันนี้ก็เลยแอบเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกัน
อบรมการสอนออนไลน์
วันที่ 11 พฤษภาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมอบรมคณะครูเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์เนื่องจากภาวะโรคร้ายโควิด-19