โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
Untitled Document
วันจันทร์
02
ตุลาคม
counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 2
คน
วันนี้
21
คน
เมื่อวาน
17
คน
เดือนนี้
17
คน
เดือนที่แล้ว
877
คน
รวมปีนี้
12,325
คน
รวมปีที่แล้ว
25,440
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ตราประจำโรงเรียน


ความหมายและเครื่องหมายของโรงเรียน

    ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างโรงเรียนเกษมพิทยา ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเอง และครอบครัว เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริง


    เครื่องหมายของโรงเรียนประกอบด้วยรูปอาร์ม ตรงกลางมีคบเพลิงพร้อมเปลวไฟ มีปากกาขนนกและสมุดซ้อนอยู่หลังคบเพลิง ด้านขวาและซ้ายของรูปอาร์มประดับด้วยช่อชัยพฤกษ์ ส่วนล่างของอาร์มเป็นแถบชื่อ "โรงเรียนเกษมพิทยา" และแถบชื่อภาษาอังกฤษ "KASEM PHITHAYA SCHOOL"
คบเพลิง :   หมายถึง การดำเนินชีวิตที่มั่นคงรุ่งโรจน์
เปลวไฟ :  หมายถึง แสงแห่งปัญญา
คบเพลิงพร้อมเปลวไฟ :   หมายถึง ดวงประทีปส่องนำชีวิตไปสูจุดหมายปลายทางได้ด้วยคุณธรรมและความคิด
ปากกาขนนกและสมุด :   หมายถึง บรรดาสรรพวิทยาการต่างๆที่นักเรียนได้รับด้วยการอบรมสั่งสอน และถ่ายทอดจากอาจารย์และด้วยกาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยมีอาจารย์เป็นผู้แนะนำและชี้แจงแนวทางให้ประสบผลสำเร็จเป็นนักเรียนผู้ที่พร้อมด้วยความรู้ และสติปัญญา
ช่อชัยพฤกษ์ :  หมายถึง ช่อดอกไมเกียรติยศที่จะเตือนในนักเรียนทุกคนให้กระทำแต่ความดี เพื่อเชิญชูและจรรโลงใจซึ่งเกียรติยศของโรงเรียนมิให้เสื่อมคลายสีประจำโรงเรียน สีส้ม และสีขาว

สีส้ม   มีความหมายถึง สีส้มเป็นแสงสว่างแห่งความสำเร็จในการศึกษาและอนาคตอันรุ่งโรจน์
สีขาว   มีความหมายถึง ผู้มีจิตใจขาวสะอาดบริสุทธิ์
Untitled Document