โรงเรียนเกษมพิทยา เปิดจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียนวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 และสามารถจองและชำระเงินออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

เปิดจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเกษมพิทยาได้เปิดจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียนทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ซึ่งการสั่งซื้อหรือจองในระบบออนไลน์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2565 และการสั่งซื้อระบบออฟไลน์หรือเดินทางมาซื้อด้วยตัวเองที่โรงเรียนจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565