นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวธณารัตน์ บัวขาว
ชั้น-เลขที่ : ม.6/2 เลขที่12

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ขอบคุณมาสเซอร์ที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆและคอยช่วยเหลือตลอดระยังเวลา1ปี