โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันจันทร์
06
กรกฎาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 1
คน
วันนี้
20
คน
เมื่อวาน
37
คน
เดือนนี้
357
คน
เดือนที่แล้ว
4,255
คน
รวมปีนี้
20,031
คน
รวมปีที่แล้ว
26,072
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
ผู้ปกครองรับสมุดพกและผลการเรียนนักเรียนประจำปี 2/62
     วันที่ 29 มีนาคม 2563 ผู้ปกครองรับสมุดพกและผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศผล 0 ร มส นักเรียนชั้น ม.6 ปี2/62
     วันที่ 18 มีนาคม 2563 ประกาศผล 0 ร. มส. และ มผ. ประจำปีการศึกษา 2/62 ผ่านระบบออนไลน์ หรือสามารถทราบผลได้ที่ ครูประจำชั้น และลงทะเบียนสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ไม่ผ่านในวันที่ 19-25 มีนาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านทางครูประจำวิชาได้โดยตรง
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
     วันที่ 9-11 มีนาคม 2563 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมของเรา
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
ได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมจาก สช.
วันที่ 12 มิถุนายน โรงเรียนเกษมพิทยาได้รับการตรวจเยี่ยมแนวทางป้องกัน และกำหนดมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๅ ก.ค.63 ผลการตรวจเยี่ยมได้รับการยกย่องว่าการลริหารจัดการจัดได้ดีเยี่ยม ทุกมาตรการ พร้อมที่จะเปิดเรียนได้ ขอขอบคุณท่านอาจารย์จาก สช ที่มาเยี่ยมไว้ ณ ที่นี้
สาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ บริการประชาชน
วันที่ 4 มิถุนายน โรงเรียนเกษมพิทยามีการสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ บริการประชาชนป้องกันจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้รับการสาธิตจาก กศน.เขตวัฒนา
เริ่มการเรียนการสอนออนไลน์
วันที่ 18 พฤษภาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้เริ่มทำการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในระบบออนไลน์ บรรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้น และก็ได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนเป็นอย่างดี วันนี้ก็เลยแอบเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกัน
อบรมการสอนออนไลน์
วันที่ 11 พฤษภาคม โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีการจัดกิจกรรมอบรมคณะครูเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์เนื่องจากภาวะโรคร้ายโควิด-19
Energy Mind Award ระดับ 5 ดาว»
Untitled Document
กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนเกษมพิทยา »
AFTERNOON GAME2016
นักเรียนของเราเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง»
เรียนต่อที่ไหนกันบ้าง
ชื่อ :   นางสาวฤทัยชนก ประเสริฐพงษ์
ชั้น :   ม.6 ห้อง 2
สถาบัน :
  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะ :   วิทยาศาสตร์
สาขา :  
ชื่อ :   นางสาวรักษิณา ฝ่ายผนอม
ชั้น :   ม.6 ห้อง 1
สถาบัน :
  
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ :   สถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา :  
ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์รุ่นพี่"
ชื่อ : นางสาวอังศุมาลี ศรีเนาวรัตน์
คณะ / สาขาวิชา :คณะวิทยาการจัดการ บริการทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ
วิดีโอแนะนำโรงเรียน "น้องหมิวดาวโรงเรียน"»
AFTERNOON GAME2016
ผลงานนักเรียน
เพื่อนเรา ม.6 ปีการศึกษา 2562
ความประทับใจ และความฝันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  »
เพื่อนเรา ม.6 ปีการศึกษา 2561
ความประทับใจ และความฝันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 »