โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
Untitled Document
วันจันทร์
05
ธันวาคม
counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 2
คน
วันนี้
22
คน
เมื่อวาน
69
คน
เดือนนี้
322
คน
เดือนที่แล้ว
1,957
คน
รวมปีนี้
23,637
คน
รวมปีที่แล้ว
43,781
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน

อัพเดทข่าวรอบรั้วเกษมพิทยา

โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
จำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน 65
     วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปสามารถจองหนังสือและชำระเงินออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 6 พ.ค.65 และในกรณีที่เดินทางมาซื้อหนังซื้อและอุปกรณ์การเรียนเองที่โรงเรียนสามารถมาได้ตั้งแต่วันที่ 5-6 พ.ค.65
ประกาศการสอบปลายภาค ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 2/64
     ประกาศวันสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/64 ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศเลื่อนการเปิดเทอม 1/2564
     โรงเรียนเกษมพิทยา เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของของโรคโควิด19 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา ประกอบกับผู้ปกครองก็ได้แสดงความห่วงใยในบุตรหลาน

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
โปรโมช่ั่นการสมัครเรียน
กิจกรรมของเรา
กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ม.1 ปี 65
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเกษมพิทยา นำทีมโดยผู้บริหารคณะครูและนักเรียนชั้น ม.1 ออกเดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนที่คลองโคน จ.สมุทรสงคราม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสดุลของระบบนิเวศน์ในธรรมชาติ เราได้เห็นรอยยิ้ม และความสนุก ความสุข ของน้องๆ ม.1 และขอขอบคุณวิทยากรและทีมงานทุกๆ คน ที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี
จำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ปี 65
วันที่ 1-6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เปิดจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียนที่โรงเรียนเกษมพิทยา โดยมีทั้งการขายในระบบออนไลน์ และเข้ามาซื้อเองได้ที่ใต้อาคารโรงเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษาค่าย Green School
วันที่ 2–6 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเกษมพิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ค่าย Green School ใน ณ ม่อนแจ่ม ม่อนล่อง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมดูพี่นิเทศน์เกษมบัณฑิต (OpenHouse)
วันที่ 22 มกราคม 2565 วันที่ 21 มกราคม 2565 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมดูรุ่นพี่ที่เกษมบัณฑิต โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนนิเทศน์ศาสตร์และนักเรียนระดับชั้น ม. 3 เข้าเยี่ยมชมคณะคณะนิเทศศาสตร์ ในงาน open house ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กิจกรรม "สัมมนาวิทยาศาสตร์" ออนไลน์
วันที่ 21 มกราคม 2565 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมการสัมนาและนำเสนอโครงงานและการวิจัย วิทยาศาสตร์ ในระบบออนไลน์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องใน สัปดาห์วิชาการโรงเรียนเกษมพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมดูงาน OpenHouse เกษมบัณฑิต
วันที่ 21 มกราคม 2565 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมดูรุ่นพี่ที่เกษมบัณฑิต โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิตวิทยา และคณะนิเทศศาสตร์ ในงาน open house ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นักเรียนของเราเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง»
เรียนต่อที่ไหนกันบ้าง
ชื่อ :   นางสาวอัญณิกา ถาวรธัญสิน
ชั้น :   ม.6 ห้อง 2
สถาบัน :
  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ :   สังคมศาสตร์
สาขา :   จิตวิทยาคลินิก
ชื่อ :   นายนิธิภูมิ แก้วบพิตร
ชั้น :   ม.6 ห้อง 4
สถาบัน :
  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะ :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา :   สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์รุ่นพี่"
ชื่อ : นางสาวกุสุมา สิงห์โตแก้ว
คณะ / สาขาวิชา :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ สาขาสถิติประยุกต์ (การ
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ
วิดีโอแนะนำโรงเรียน "น้องหมิวดาวโรงเรียน"»
AFTERNOON GAME2016
ผลงานนักเรียน
เพื่อนเรา ม.6 ปีการศึกษา 2562
ความประทับใจ และความฝันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  »
เพื่อนเรา ม.6 ปีการศึกษา 2561
ความประทับใจ และความฝันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 »