โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :

Notice: Use of undefined constant login - assumed 'login' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/slide-menu.php on line 319

Notice: Undefined index: login in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/slide-menu.php on line 319
Untitled Document
วันอาทิตย์
19

Notice: Undefined variable: thai_date_return in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/date.php on line 73
มกราคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 11
คน
วันนี้
48
คน
เมื่อวาน
48
คน
เดือนนี้
1,132
คน
เดือนที่แล้ว
2,073
คน
รวมปีนี้
1,132
คน
รวมปีที่แล้ว
26,072
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
กิจกรรมพัฒนาครู

Notice: Use of undefined constant dev_title - assumed 'dev_title' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 429
อบรมการผลิตบทเรียนสำเร็จรูปสำหรับเด็กเรียนช้า
     
Notice: Use of undefined constant dev_detail - assumed 'dev_detail' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 431
วันที่ 25 มีนามคม 2562 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดอบรมการพัฒนาครูด้านวิชาการ เรื่อง "การผลิตสื่อการสอนบทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนเรียนช้า" ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Indesign เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและเพิ่มผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

Notice: Use of undefined constant login - assumed 'login' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 434

Notice: Undefined index: login in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 434
[ประมวลภาพ » ]

Notice: Use of undefined constant dev_title - assumed 'dev_title' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 429
อบรมการสร้างสื่อแบบเรียนสำเร็จรูป CAI
     
Notice: Use of undefined constant dev_detail - assumed 'dev_detail' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 431
วันที่ 22 มีนาคม 2561 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เห็นความสำเร็จคัญการสื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้บริหาร คณะครู ได้จัดกิจกรรมการสร้างสื่อสำเร็จรูป(CAI) โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate

Notice: Use of undefined constant login - assumed 'login' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 434

Notice: Undefined index: login in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 434
[ประมวลภาพ » ]

Notice: Use of undefined constant dev_title - assumed 'dev_title' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 429
อบรม สะเต็มศึกษา แล่นให้ไกลไปให้ถึง ปี 61
     
Notice: Use of undefined constant dev_detail - assumed 'dev_detail' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 431
วันที่ 28-30 เมษายน 2561 คณะครูเข้าร่วมอบรมกิจกรรมของสะเต็มศึกษา "แล่นให้ไกลไปให้ถึง" ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เพื่อที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการเรียนการสอนในชั่วโมงการเรียนของครูผู้สอนเอง

Notice: Use of undefined constant login - assumed 'login' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 434

Notice: Undefined index: login in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 434
[ประมวลภาพ » ]

Notice: Use of undefined constant dev_title - assumed 'dev_title' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 429
อบรมเชิงปฏิบัติการ สะเต็ม ปี 60
     
Notice: Use of undefined constant dev_detail - assumed 'dev_detail' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 431
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเกษมพิทยาร่วมกับ Mad Science จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้บูรณาการร่วมกับสะเต็ม เพื่อครูจะได้นำความรู้ และกระบวนการแบบต่างๆ ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนต่อไป

Notice: Use of undefined constant login - assumed 'login' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 434

Notice: Undefined index: login in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 434
[ประมวลภาพ » ]

Notice: Use of undefined constant dev_title - assumed 'dev_title' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 429
อบรมสัมนาครูบุคลากร ภูเขางาม ปี 59
     
Notice: Use of undefined constant dev_detail - assumed 'dev_detail' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 431
วันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมอบรมสัมนาครูและบุคคลากร ที่ ภูเขางาม พาโนรามา จังหวัดนครนายก

Notice: Use of undefined constant login - assumed 'login' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 434

Notice: Undefined index: login in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 434
[ประมวลภาพ » ]

Notice: Use of undefined constant dev_title - assumed 'dev_title' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 429
     
Notice: Use of undefined constant dev_detail - assumed 'dev_detail' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 431
วันที่ 25 พฤษาคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาจัดอบรมในหัวข้อเรื่อง "การเขียนแผนการสอน" โดยมีคณะครูทุกกลุ่มสาระเข้าร่วมอบรมกิจกรรมนี้

Notice: Use of undefined constant login - assumed 'login' in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 434

Notice: Undefined index: login in /home/kasempit/domains/kasempit.ac.th/public_html/develop_t.php on line 434
[ประมวลภาพ » ]