โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
Untitled Document
วันพุธ
05
ตุลาคม
counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 3
คน
วันนี้
28
คน
เมื่อวาน
139
คน
เดือนนี้
276
คน
เดือนที่แล้ว
1,989
คน
รวมปีนี้
19,437
คน
รวมปีที่แล้ว
43,781
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา

แม้ไม่เรียนเขียนอ่านเป็นหลัก แต่ในช่วงปฐมวัยคุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้เด็กรักภาษาได้ด้วยทฤษฎี "ภาษาธรรมชาติ" โดยเน้นพัฒนาการเด็ก ฟัง พูด อ่าน เขียน วิธีนี้จะทำให้เด็กเกิดความรักในการเรียนภาษาที่ยั่งยืน

ปฐมวัย ภาษาธรรมชาติ Whole Language
เรียนรู้ผ่านทางธรรมชาติ
โปรเจกต์ ปลาดุก อนุบาล 1/2

      หนูอยากรู้เรื่อง ปลาดุก เด็กๆอนุบาล1/2 สนใจอยากเรียนปลาดุกเพราะปลาดุก กินได้ ปลาดุกมีหนวด มีตา เด็กๆสนุกสนานกับการเรียนรู้ส่วนต่างๆของปลาดุกเรียนรู้การเรื่องการเจริญเติบโตของปลาดุก และสายพันธุ์ต่างๆของปลาดุก มีการสำรวจ ค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ได้เลี้ยงปลาดุกร่วมกันในห้องเรียน ตื่นเต้นกับการสำรวจอาหารที่ทำมาจากปลาดุก รวมถึงได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ และยังได้แสดงนิทรรศการปิดโปรเจกต์ปลาดุกร่วมกันอย่างสนุกสนานค่ะ

โปรเจกต์…สบู่ ชั้นอนุบาล 3/1

      เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มแสดงความคิดเห็นและสามารถแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเพื่อสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ โดยครูได้นำนักเรียนไปทัศน์ศึกษาตัวอย่างงานสบู่ที่มีหลากหลายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กก่อนที่จะกลับมาลงมือปฏิบัติการสร้างสบู่จริง

โปรเจกต์รถไฟ

      โปรเจกต์รถไฟ เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการเด็กในด้านการคิด คำนวณ สร้างสันต์งานศิลปะ และสร้างความรักและความสามัคคีในการทำงาน

โปรเจกต์ ดอกอัญชัน

      โปรเจคต์ดอกอัญชัน เป็นเรื่องที่เด็ก ๆ สนใจ โดยมีคำถามที่อยากรู้เช่น ต้นอัญชันโตอย่างไร.. อัญชันมีประโยชน์อย่างไร.. เด็ก ๆ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและเป็นการเรียนรู้หาคำตอบด้วยตนเอง ทุกกิจกรรมที่คุณครูจัดการเรียนการสอนเป็นการตอบคำถามในเรื่องที่เด็ก ๆ อยากรู้ เด็ก ๆ มีความสุขสนุกสนานกับการเรียนเพราะเป็นเรื่องที่เด็กสนใจและอยากรู้ด้วยตนเอง

โปรเจ็คข้าวโพด

      Project ข้าวโพด เป็นการเรียนรู้ของอนุบาล 1/1 ผ่านประสบการณ์ตรงจากสื่อของจริง การค้นหาคำตอบจากสิ่งที่สนใจ การทำกิจกรรมปลูกต้นข้าวโพด ภาคสนามสำรวจผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากข้าวโพด การเรียนรู้จากการลงมือกระทำ ส่งผลให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนานและตอบสนองความต้องการของเด็กที่เหมาะกับวัยค่ะ

โปรเจ็คขนมปัง ( Project Approach )

      โปรเจ็คขนมปัง ( Project Approach ) เป็นกิจกรรมที่ใช้ให้เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีม การคิดที่สร้างสรรค์ รวมไปถึงการกล้าคิดกล้าแสดงออก

กิจกรรมโปรเจ็คกล้วย

      เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมในด้านทักษะและกระบวนการของการทำกิจกรรมด้านอาหารกับผลไม้ที่เรียกกันว่า "กล้วย"

กิจกรรมโปรเจ็คองุ่น

      เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้กับองุ่น ประโยชน์ การเก็บ การดูแลรักษา จนถึงการไปดูการวางขายสินค้าเกี่ยวกับองุ่นในสถานที่จริง

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียน